زن و مرد=قوام و ریحان

زن و مرد=قوام و ریحان

اسلام مرد را قوّام و زن را ریحان می‌داند این نه جسارت به زن است نه جسارت به مرد،
نه نادیده گرفتن حق زن است نه نادیده گرفتن حق مرد. بلکه درست دیدن طبیعت آنهاست.
ترازوی آنها هم اتفاقا برابر است؛
یعنی وقتی جنس لطیف و زیبا در یک کفه می‌گذاریم
و این «تکیه گاه بودن» برای زن را هم در کفه‌ی دیگر ترازو می‌گذاریم
این دو کفه با هم برابر می‌شود، نه آن بر این ترجیح دارد و نه این بر آن.

بیشتر:
تساوی زن و مرد
کتاب اصلاح فرهنگ نگرش اشتغال در جوانان


دانلود با لینک مستقیم


ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید