زبان و خون

زبان و خون

بازگشت به او ۶۶

زبان و خون

در روایات، ایمان دارای سه مرحله شمرده شده است:

مرحله اول: ایمان زبانی

مرحله دوم: ایمان قلبی

مرحله سوم: ایمان عملی (ایمان همراه عمل)

در زمان صدر اسلام، عده ای هر چند ایمان و اعتقاد واقعی به دین اسلام نداشتند، اما برای این که جانشان در امان باشد و خونشان ریخته نشود، ایمان آوردند، البته ایمانی زبانی، نه ایمانی قلبی. با همین ایمانشان به آن چه می خواستند که همان محقون الدم بودن، رسیدند.

حال اگر بندگان مومنانی که هر چند عصیان گر باشند و در مرحله سوم، یعنی در ایمان عملی دچار تزلزل باشند، اما نه تنها با زبان، بلکه با جان و قلب هم مومن باشند، اگر چنین بندگانی هم فقط محقون الدم باشند، و در قیامت مشمول عفو الهی واقع نشوند، این یکسانی بین این دو دسته، از خداوند کریم، بعید به نظر می رسد.

به همین جهت است که از خداوند خواستاریم، حال که بنده ی عاصی، به درگاه او بازگشته، او نیز، آرزوی بنده مومن را محقق سازد و وهابیت خود، از کرده های او بگذرد.

توبه 5ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید