روحمون چی میخواد؟!

روحمون چی میخواد؟!

توی این روزای کرونایی برای اینکه نفس هامون به شماره نیفته و سالم بمونیم
بیشتر در خانه می‌مانیم و نکات بهداشتی رو رعایت می‌کنیم
اما مواظب باشیم که مبادا قرنطینه گلوگاه روح ما رو فشار بده و اون رو از نفس بندازه
روحمون چی میخواد؟!

پوستر های کار و تولید در اسلامارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید