رفتارهای صحیح

رفتارهای صحیح

اعتماد به یک دیگر در زندگی

رفتارهای صحیح: ما اشیاء گرانبها و قیمتی را در مکان‌های امن قرار می‌دهیم، مثل بانک، گاوصندوق، صندوق امانات و…
یکی از ارزشمندترین ها برای هر کسی تفکرات، نظرات و رازهایش است که آنها را فقط با مورد اعتماد‌ترین نزدیکانشان در میان می‌گذارد.
در زندگی مشترک و قتی همسرتان راز یا نقطه ضعفش را با شما در میان می‌گذارد، نباید فاشش کنید و به کسی بگویید، چرا که اینگونه اعتمادش را نسبت به شما از دست می دهد.

جلوگیری از جرقه های کوچک

آتش‌های بزرگ از جرقه‌های کوچک به وجود می‌آیند، از جرقه‌های ناچیزی که جلویشان گرفته نشده و کم کم رشد کردند تا اینکه تبدیل به آتش بزرگی شدند.
در زندگی مشترک گاهی دلخوری‌هایی پیش می آید که زن و مرد
به جای آنکه آنها را با هم مطرح کنند آنها را درون خود نگه می‌دارند و این جرقه‌های کوچک ناراحتی کم کم بزرگ می‌شوند و اگر حل نشوند
می توانند یک روز زندگی را به آتش بکشند.
زن و مرد باید وقتی ناراحتی و مشکلی برایشان پیش می آید با هم مطرح کنند تا درک درستی از هم داشته باشند و مشکلاتشان را حل کنند.

بهترین راه دوری از جرقه ها

حرف زدن سریع‌ترین و قوی‌ترین راه ارتباطی انسان‌هاست.
بوسیله این ابزار می توانیم اظهار نظر کنیم، ابراز محبت کنیم، دوست بشیم، آشتی کنیم و ….
اما این ابزار گاهی سمی می شود و باعث دلخوری و دوری شود.
زبان ما وقتی سمی می شود که در اوج عصبانیت به سر می بریم،
در این زمان حرف‌هایی که می زنیم مانند نیش سمی است و می تواند باعث مسموم شدن زندگی مشترک، یا حتی مرگش بشود.
پس وقتی عصبانی هستیم باید صبر کنیم تا آرام شویم، بعد با آرامش و بدون قضاوت شروع به صحبت کنیم تا مشکل را حل کنیم.

بیشتر:
پیشگیری بهتر از درمان
کتاب اصلاح فرهنگ نگرش اشتغال در جوانانارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید