دو کلمه حرف حساب

دو کلمه حرف حساب

بازگشت به او ۱۷

دو کلمه حرف حساب

تا به حال شنیده اید، شخصی به خاطر دو کلمه، مورد بخشش الهی واقع شده باشد؟ تا به حال شنیده اید، بیابان نشینی کلامی بگوید که امام معصوم علیه السلام آن را بیان نماید و به شاگردان و اصحاب خویش، بیاموزد؟

امام باقر علیه السلام بنابر روایتی، به اطرافیانش این گونه فرمودند: بیابان نشینی به سبب دو کلمه ای که او بر زبان جاری کرد، مورد بخشش الهی واقع گردید؟

تعجب اطرافیان باعث گردید تا از حضرت، مفاد آن دو کلمه را پرسش نماید.

حضرت در جواب فرمودند: آن بادیه نشین چنین عرضه داشت: «اللهم ان تعذبنی فاهل ذلک انا، و ان تغفر لی فاهل ذلک انت» خدایا اگر مرا عذاب کنی، من سزاوار آن هستم، و اگر ببخشی، شما شایسته چنین جایگاهی.

توبه 2ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید