دعای بی بال

دعای بی بال

از زیبایی های اطراف ما دعا کردن است. یک فرصت. یک موهبت. یک موقعیت ایده آل برای راز دل گفتن با خداوندی که مهربانی اش بر تمام کرانه های هستی سایه افکنده است، در اعماق اقیانوس ها تا زیرلاک لاک پشت ها و لای خار جوجه تیغی ها ، در نفس های خشم شیرها و زوزۀ گرگ ها. برای صحبت کردن با خداوند هنوز باید از روش های سنتی استفاده کنید از کبوترهای نامه بر. خود کبوترها کارشان را بلد هستند وقت مواظب باشید که … بعضی از کارهایمان باعث می شود که پرهایشان بریده شود و نامه هایمان هیچ گاه به خداوند نرسد. باید از این کارها خودداری و با کبوتران مان مهربان باشیم. پیامبر اسلام حضرت محمد صلوات الله علیه می فرمایند:« اطب کسبک تستجب دعوتک فإن الرجل یرفع اللقمه الی فیه (حراما) فما تستجاب له دعوه اربعین یوما ؛ کسب و کارت را پاکیزه گردان؛ همانا مرد لقمۀ حرام را در دهان اش می گذارد و پس از آن تا چهل روز دعایش با آسمان نمی رسد.»ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید