درک احساسات زن

درک احساسات زن

درک احساسات زن: از طرف مرد وظیفه این طور است که ضرورت‌های زن را درک کند.
احساسات او را بفهمد، نسبت به حال او غافل نباشد و خود را صاحب اختیارِ مطلق او در خانه نداند.
زن و شوهر دو نفرند، دو شریک اند، دو رفیق اند…
هر کدام بک وسعی از لحاظ فکری و روحی دارند
مرد باید به زن کمک کند، به معرفت و تحصیلات زن کمک کند…..

بیشتر:
نوع نگاه زن به مرد
کتاب اصلاح فرهنگ نگرش اشتغال در جوانان


دانلود با لینک مستقیم


ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها