دانلود جزوه و ارائه سر انجام تحریم ها در برجام

دانلود جزوه و ارائه سر انجام تحریم ها در برجام

2763470_556

در این جزوه به صورت علمی بررسی می شود که آیا مطابق با جمع بندی صورت گرفته در وین، آیا همه تحریمها برداشته می شود؟ تحریمهایی که برداشته می شوند چگونه برداشته می شوند؟ آیا تحریمها لغو می شوند یا تعلیق؟
بررسیهای انجام شده از متن توافق جامع (برجام) حاکی از عدم رعایت خطوط قرمز در حوزه تحریمها و وجود ابهامات جدی و بسیار مهم در برخی از تحریمهای مهم از جمله تحریم دسترسی به پول نفت است. در نتیجه به نظر نمی رسد که این توافق را بتوان مصداق توافق خوب دانست که تأمین کننده منافع ملت ایران باشد.

دانلود ارائه تحریم

دانلود جزوه سرنوشت تحریم ها در برجامارسال دیدگاه

اطلاعیه ها