خودت گفتی

خودت گفتی

بازگشت به او ۷۱

خودت گفتی

بنده ای که به او بازگشته است و طالب بخشش الهی است، با چه بیانی از او طلب مغفرت کند؟ چه بیانی بهتر از استدلالی، و چه دلیلی بهتر از قرآن؟

دلیل اول: خداوند در قرآن فرموده است که از ظلم کننده، بگذرید.

استدلال: بنده گنهکار، هر چند به خودش ستم کرده است، اما خداوند جهت بخشش، از بندگان سزاوارتر است.

دلیل دوم: خداوند در قرآن امر کرده است که سائل را رد نکنیم.

استدلال: ما سائل درگاه خداوندیم، پس سزاوار نیست که دست خالی از آستان برگردیم.

دلیل سوم: احسان به عبد، در کتاب الهی سفارش شده است.

استدلال: ما بندگان خداییم.

و چه زیبا زبان دعا را حضرات معصومین علیهم السلام به ما آموخته اند.

توبه 10ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید