خفا

خفا

تغافل از مهارت هایی است که زمینه ی خوش خلقی در میان همسران را ایجاد می کند. تغافل آن است که آدمی چیزی را بداند؛ ولی با اراده و عمد، خود را غافل نشان دهد. این یکی از مهارت ها مهم خوش خلقی با همسر است که رفتارهای نامطلوب همسر را که چندان چشمگیر نبوده و در خفا صورت گرفته است، به رخ او نکشیم و خود را از آن غافل نشان دهیم. امیرالمومنین (علیه السّلام) با اشاره به نقش مهم تغافل در آرامش زندگی می فرمایند:
من لم یتغافل و لا یغض عن کثیر من الامور تنغّصت عیشته؛ کسی که تغافل نکند و چشم خود را از بسیاری از امور نبندد، زندگانی تلخی خواهد داشت.[غررالحکم : ۴۵۱]ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید