خطوط اصلی انقلاب

خطوط اصلی انقلاب

براساس سخنان امام رحمه الله ، موضوع مردم، استقلال کشور ، تدین و پایبندی به مبانی اسالمی، مبارزه با استکبار و زورگویی، مسأله ی فلسطین موضوع معیشت مردم، توجه به مستضعفین و رفع فقر، خطوط اصلی انقلاب هستند که از ترکیب آنها هندسه ی دست میآید انقلاب


ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید