خدمت با مهارت و حرفه

خدمت با مهارت و حرفه

خدمت با مهارت و حرفه: تو این روزای کرونایی که بیشتر وقت رو توی خونه بودم،
هربار که گزارش های تلویزیون رو از انبوه کمک های مالی و غذایی مردم به نیازمندان رو تماشا می‌کردم،
من هم دوست داشتم مثل اونا باشم ولی وضعیت مالیم جوری نبود که بتونم مثل اونها انفاق کنم.
این حسرت ادامه داشت تا این که یکی از دوستام منو با یک پویش خوب آشنا کرد…

بیشتر:
پویش خدمت آسمانی
کتاب اصلاح فرهنگ نگرش اشتغال در جوانان


دانلود با لینک مستقیم


ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها