حیا

حیا

از ویژگی های مهمی که در سازگاری همسران نقش بسیار موثری دارد، عفت و حیای آنان است. در روایات نیز علاوه بر اهمیت «عفت» به طور عام، بر خصوص خودداری از شهوت شکم و غریزۀ جنسی، تاکید ویژه ای به عمل آمده است. برای نمونه امام باقر علیه السلام فرمودند:« ما من عباده افضل عند الله من عفه بطن و فرج ؛ اطاعتی نزد خداوند برتر از حفاظت از شکم یا عورت نیست.» [وسائل الشیعه : ۱۵ / ۲۴۹ ] این امر نشان دهندۀ آن است که بیشترین آسیب پذیری انسان از ناحیۀ خواسته های اقتصادی و جنسی اوست؛ چنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمایند :« بیشترین لغزش انسان فرزند دامن و شکم اوست.»[همان]ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها