جهاد

جهاد

در شریعت ما، شوهرداری از وظایف مهم زن قرار داده شده، و قطعا در مقابل، وظیفه مرد هم رسیدگی به زن و تامین مالی خانواده است؛

شوهرداری اعم از تأمین آرامش و تأمین جنسی و توجه به نیاز های مرد است،

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: جهاد زن، خوبْ شوهردارى کردن است.

همانطور که ملاحظه میکنید، در عوضِ رسیدگی به شوهر، برای زن اجرِ جهاد قرار داده شده است،

وامید است که زن بتواند با همین فضیلت، خود را در امور معنوی بپروراند و نورانیت کسب کند.[۱]

 [۱] تحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیث، ص ۲۰۷،ح ۲۸۲ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید