جامعه ی اسلامی و معضلات آن

جامعه ی اسلامی و معضلات آن

اعتیاد

جامعه ی اسلامی و معضلات آن: اعتیاد مردابی است که انسان ها برای پیدا کردن آرامش به درون آن می افتند. آرامشی که در هیچ جای دیگر پیدا نکرده اند.
اما مدل زندگی اسلامی مدلی است که در آن همواره آرامش در آن موج می زند.
از کانون خانواده و همسایگی و صله رحم گرفته تا ارتباط با خدا و اهلبیت…
تمام این چشمه های آرامشی هستند که وقتی کسی از آن ها بچشد دیگر سمت مرداب اعتیاد نمی رود

ترافیک

خیابان ها امروزه ویترینی است که نوع فرهنگ و تفکر در جامعه را نشان می دهد.
متاسفانه این ویترین در کشور ما بسیار شلوغ و بی نظم است.
هر روزه شاهد بی نظمی هایی که در خیابان ها و بین وسایل نقلیه اتفاق می افتد هستیم که بسیار ناپسند است، چرا که کشور ما نماینده و نشان دهنده دین اسلام است و دین اسلام همواره توصیه به نظم و آرامش می کند.
اگر می خواهیم ویترین زیبایی داشته باشیم بایستی سبک زندگی اسلامی را در جامعه نهادینه کنیم.

مصرف گرایی

اسراف از بزرگترین گناهان در دین اسلام است.
اما متاسفانه در کشور بسیار زیاد دیده میشود، به طوری که مصرف برق ایران ۳ برابر میانگین جهانی، مصرف آب ۲ برابر میانگین جهانی و مصرف بنزین هم ۶ برابر میانگین جهانیست.
این آمار نشان دهنده این است که سبک زندگی ها در کشورمان اسلامی نیست و بایستی سعی شود زندگی اسلامی در جامعه نهادینه شود.

بیشتر:
معماری اسلامی
کتاب اصلاح فرهنگ نگرش اشتغال در جوانان
(جامعه ی اسلامی و معضلات آن)ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها