تعامل صحیح

تعامل صحیح

در رهگذر صبر بر سوء اخلاق همسر و معاشرت پسندیده با وی- علاوه بر آسیب ناپذیری بنیاد خانواده – برکات معنوی متعددی نیز نصیب همسر می شود. درمان رذایل اخلاقی بسیاری از قبیل کبر، غرور، عجب و … از راه تعامل صحیح با همسر کج خلق حاصل می شود. به همین دلیل است که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) صبر مرد بر بدی خلق همسر را بسیار با ارزش دانستند و فرمودند: «من صبر علی سوء خلق امرأته و احتسبه اعطاه الله ( بکل مره ) یصبر علیها من الثواب مثل ما اعطی ایوب علی بلائه؛کسی که بر بد اخلاقی همسرش صبر پیشه سازد و آن را به حساب خداوند بگذارد، خداوند ( هر بار ) صبر کردن او را با اجری همچون اجر ایوب در مقابل بلاهایش جبران می کند.» [وسائل الشیعه : ج۲۰ص۱۶۴]ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید