تشکیل گروه روحانیت

تشکیل گروه روحانیت

گروه روحانیت در سال ۱۳۴۸، با مسئولیت شخص محمد حنیف‌نژاد و عضویت احمد رضایی و مصطفی جوان خوشدل – و احتمالاً جواد سعیدی – به وجود آمد. مسئولیت گروه تماس با روحانیت مبارز، همکاری و همراهی با آنها، و سعی در واداشتن و سمت دادن آنان در جهت خط مشی و دیدگاه‌های سازمان بود؛ بدون آن که مسئله وجود سازمان به طور مشخص با آنها مطرح شود.


ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید