ترک عادت موجب …

ترک عادت موجب …

در زندگی زناشویی هر کسی اشتباهاتی میکند و چقدر خوب است که انسان بعد از اشتباهش از شریک زندگیش ععذر خواهی کند.

اما بعضی از اشتباهات هستند که ما به انجام آنها عادت کرده ایم و با هر بار تکرار آن باعث ناراحتی شریک زندگیمان میشویم.

خب در این موارد دیگر عذر خواهی کردن راه گشا نیست، حتی شاید تکرار عذر خواهیی باعث رنجش شریکتان شود پس به جای عذر خوهای کردن بهتر است تلاش کنید تا عادتان را ترک کنید و با جملاتی از قبیل دیگر تکرار نمیشود سعی در آرام کردن همسرتان داشته باشید.ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید