تحقق آزادی در گرو استقلال

تحقق آزادی در گرو استقلال

استقلال بخشى از آزادى است یعنى اگر چنانچه آزادىِ فردى را ملاحظه کنیم، این یک روى سکّه است، امّا آزادىِ از سلطه ى قدرتها و ابرقدرتها روى دیگر سکّه است؛ این هم آزادى است؛ پس بنابراین استقلال جزو آزادى است


ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید