تحقق آزادی در گرو استقلال و رهایی از سلطه قدرتها

تحقق آزادی در گرو استقلال و رهایی از سلطه قدرتها

سلطه قدرتها

تحقق آزادی در گرو استقلال و رهایی از سلطه قدرتها

استقلال بخشى از آزادى است یعنى اگر چنانچه آزادىِ فردى را ملاحظه کنیم، این یک روى سکه است، امّا آزادىِ از سلطه ى قدرتها و ابرقدرتها روى دیگر سکّه است؛ این هم آزادى است؛ پس بنابراین استقلال جزو آزادى است

نگاه اسلام در مورد دین و دنیا

نگاه اسلام این است که زندگی جامعه ی اسلامی باید از مواهب الهی سرشار شود و بشر با بهره مندی های مادی در زندگی خود، راه معنویت را گم نکند و درست حرکت کند. اگر آن زندگی به وجود آمد، آن وقت در جامعه ظلم و بی عدالتی و تبعیض ریشه کن میشود؛ تجاوز به حقوق انسانها ریشه کن میشود؛ جنگ ها و برادرکشی ها از بین میرود؛ ناامنیها در زندگی بشر به صفر میرسد. انبیاء برای این کار و مجاهدت کردند؛ بزرگان برگزیده ی خداوند در تاریخ بشر، برای این جان دادند
لینک مطلب:
کلیپ تصویری، کلیپ صوتی

انعطاف پذیر بودن نظام با اصلاح قانون توسط خبرگان ملت

فرض بفرمائید ما یک روزى در قانون اساسى نخست وزیر و رئیس جمهور داشتیم، با یک شکل خاصى؛ بعد تجربه به ما نشان داد که این درست نیست. امام دستور دادند گروهى از خبرگان ملت، از دانشگاهیان، از روحانیون، از مجلس شوراى اسلامى، از برجستگان و نخبگان بنشینند و آنچنان که بر طبق نیاز است، آن را تغییر بدهند. همین کار را هم کردند. یا در زمینه ى قضا همین جور. در آینده هم این ها قابل تغییر است
لینک مطلب:
کلیپ تصویری،  کلیپ صوتی

تصحیح خطاها و اشتباه مسئولین کشور در مسئله تحدید نسل

یکی از خطاهائی که خود ما کردیم – بنده خودم هم در این خطا سهیمم – این مسئله ی تحدید نسل از اواسط دههی ۷۰ به این طرف باید متوقف میشد. البته اوّلی که سیاست تحدید نسل اتخاذ شد، خوب بود، لازم بود، لیکن از اواسط دههی ۷۰ باید متوقف میشد. این را متوقف نکردیم؛ این اشتباه بود. عرض کردم؛ مسئولین کشور در این اشتباه سهیمند، خود بنده ی حقیر هم در این اشتباه سهیمم. این را خدای متعال و تاریخ باید بر ما ببخشد
لینک مطلب:
کلیپ تصویری، کلیپ صوتی

نظام دینی ،بعد از انقلاب

انقلاب آنجایى است که پایه هاى غلطى برچیده مى شود و پایه هاى درستى به جاى آن گذاشته مى شود. این قدمِ اوّل است. انقلاب که تحقّق پیدا کرد، بلافاصله بعد از آن، تحقّق نظام اسلامى است. نظام اسلامى، یعنى طرح مهندسى و شکل کلّى اسلامى را در جایى پیاده کردن. مثل اینکه وقتى در کشور ما نظام سلطنتىِ استبدادىِ فردىِ موروثىِ اشرافىِ وابسته برداشته شد، به جاى آن، نظام دینىِ تقوایىِ مردمىِ گزینشى جایگزین مى شود
لینک مطلب:
کلیپ تصویری،  کلیپ صوتی

کارکرد آرمانها در واقعیت سازی

بعضیها اشتباه میکنند که در مقابل آرمانگرایى، واقعبینى را مطرح میکنند. در نظر اینها واقعبینى نقطه ى مقابل آرمانگرایى است. این خطاى بزرگى است؛ چون آرمانگرایى، خودش واقعیتها را در جامعه میسازد. یک مجموعه ى با آرمان و داراى هدفهاى بلند میتواند واقعیتها را طبق آرمان خود شکل دهد و به وجود آور دنیا اینطور پیش رفته است آرمانها را کنار بگذاریم، به بهانهى واقعبینى؟! این کمال غفلت است
لینک مطلب:
کلیپ تصویری، کلیپ صوتی

درس گرفتن از گذشته وظیفه نسل انقلابی

نمیدانم آیا جوانان نسل ما و نسل انقلابی، تاریخچه این صدوپنجاه، دویست سال را درست خوانده اند یا نه؟ من همه دغدغه ام این است که جوان انقلابی امروز، نداند ما بعد از چه دورانی، امروز در ایران مشغول چنین حرکت عظیمی هستیم. تاریخچه این صدوپنجاه، دویست سال اخیر – از دوران اواسط قاجار به این طرف؛ از دوران جنگهای ایران و روس به این طرف – را بخوانید و ببینید چه حوادثی بر این کشور گذشته است

اعتقاد به ما می توانیم رجز خوانی نیست

عزیزان من! کشور میتواند پیش برود. اینکه من بارها میگویم تمدّن اسلامی و بارها میگویم ایران میتواند قلّه ی تمدّن اسلامی قرار بگیرد، شعار و رجزخوانی نیست، این نگاه به واقعیّت های کشور است. ما میتوانیم؛ ما میتوانیم اقتصادمان را پیشرفت بدهیم، صنعتمان را پیشرفت بدهیم، کشاورزی یمان را پیشرفت بدهیم و خودکفایی را در آنجاهایی که خودکفایی لازم است به وجود بیاوریم
لینک مطلب:
کلیپ تصویری، کلیپ صوتی

معنی استکبار

معنی استکبار : به مجموعه ى قدرتى گفته میشود که با تکیه بر توانایی هاى سیاسى و نظامى و علمى و اقتصادى خود و با الهام از نگرش تبعیض آمیز به نوع بشر، مجموعه هاى بزرگ انسانى یعنى ملتها و دولتها و کشورها را با سیطرهاى قلدرانه و تحقیرآمیز، به سود خود زیر فشار و استثمار میگذارد؛ در کار آنها دخالت و به ثروت آنها دست اندازى میکند؛ به دولتها زور میگوید و به ملتها ستم میورزد و به فرهنگها و سنّتهاى آنان، اهانت روا میدارد
لینک مطلب:
کلیپ تصویری،  کلیپ صوتی

اهمیت شعارهای انقلاب

می خواستند کارهائی بکنند، شعارها ی امام را به موزه بسپرند؛ صریحاً میگفتند که اینها کهنه شده! نه، شعارهای انقلاب کهنه شدنی نیست همیشه تازه است، همیشه برای آحاد مردم جذاب است شعاری که به نفع مستضعفین است شعاری که به نفع عزت ملی است شعاری که در آن مقاومت و ایستادگی است، این شعارها هیچ وقت کهنه نمیشود؛ برای هیچ ملتی کهنه نمیشود، برای نظام ما هم کهنه نخواهد شد
لینک مطلب:
کلیپ تصویری،  کلیپ صوتی

 

 ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها