تحریفات عاشورا؛علل ها،پیامدها و راهکارها

تحریفات عاشورا؛علل ها،پیامدها و راهکارها

تحریفات عاشورا

تحریفات عاشورا؛علل ها،پیامدها و راهکارها :امید است همه ما بتوانیم
با درک واقعیت‌های این واقعه تاریخی به ارزش اصلی نهضت حسینی پی‌ برده
و در ترویج واقعیات و ارزش‌های آن تلاش کنیم.
موضوع بحث ما، تحریفات در واقعه تاریخی کربلاست.
در بازگویی این واقعه بزرگ تحریفاتی صورت گرفته است که باید
علل و |یامدها و راهکارهای آن را بررسی کرد…

بیشتر:
الگوسازی فرهنگی در کربلا (بخش اول)
دیگر تولیدات دیجیتال مجموعه:
کتاب اصلاح فرهنگ نگرش اشتغال در جوانانارسال دیدگاه

اطلاعیه ها