بینش سیاسی مردم

بینش سیاسی مردم

تحلیل سیاسی و فهــم مسـائل بین‌المللی در موضوعاتـی چون جنایات غـرب بخصوص آمــریکا، مســــئله‌ی فلســــــــطیــن وظلـــم تاریخــی بــه ملّـــت آن و دخالت های قدرت های قلـدر در امورملّت ها؛ روشنفکری میان عموم مـردم حتی نوجـوانان


ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها