بخشی از وصیت نامه سردا شهید حاج محمد طاهری

بخشی از وصیت نامه سردا شهید حاج محمد طاهری

425617796_3961
اگر ما مالک خومان بشویم و در راه صحیح اسلام که همان راه انبیاء و اولیاء است حرکت کنیم به آرزو و هدفمان رسیدیم اما افسوس که ما تا به حال عمل به تکلیف نکردیم و برای اسلام هیچ خدمتی نکردیم و دل به این زیورهای دنیوی بستیم و از یاد خدا غافل بودیم وای به حال ما وقتی که امیر مؤمنان علی (علیه السلام) بفرماید وای از کمی توشه و دوری سفر آخرت ما چه بگوئیم امیدوارم که لطف حق شامل حال ما بشود. با این امیدواری ما باز هم در ضرر و خسران بودیم و عمر را بیهوده تمام کردیم و در وقتمان اسراف کردیم،من به همه کسانی که اینجانب را میشناسد وصیت می کنم مثل من غافل از یاد خدا نباشند و عمرشان را صرف دنیا و شهوات دنیا نکنند و از گذشتگان عبرت بگیرند و هر کار که می خواهید انجام دهید رضای خدا را در نظر بگیرید تا رستگار شوید.

قسمتی از وصیتنامه سردار شهید حاج محمد طاهریارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید