بختیار مقتول فرزندش

بختیار مقتول فرزندش

تیمور بختیار بعد از کودتا ۲۸ مرداد ماموریت یافت تا سازمان امنیت و اطلاعات کشور را تاسیس کند. سرانجام در سال ۱۳۳۵ ساواک تاسیس شد.

چند سال بعد تیمور بر سدد آمد تا با طرح ریزی یک کودتا محمدرضا را برکنار کرده و خودش شاه بشود، او پیشنهادش را با آمریکایی ها در میان گذاشت اما آنها که منفعت خودشان را در بقای محمدرضا می دیدند با او مخالفت کردند و گزارش این پیشنهاد تیمور را به محمدرضا دادند.

محمدرضا نیز بختیار را به فرانسه تبعید کرد. او از فرانسه به عراق رفت و شروع به جمع کردن هم پیشمان برای تصرف ایران نمود.

اما سرانجام به دست فرزند خودش ساواک که در سال ۱۳۳۵ آن را تاسیس کرده بود به قتل رسید.ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید