ایران، خانه موریانه

ایران، خانه موریانه

در ایام پادشاهی محمدرضا سه پایگاه اطلاعاتی جهان در ایران فعال بود.

بیشترین نفوذ را MI6 در کشور داشت. بعد از MI6، سازمان اطلاعاتی آمریکا CIAتصمیمات را میگرفت البته نفوذ آنها به اندازه MI6 نبود یعنی MI6  اجازه نمیداد آنها بیشتر در امورات کشور دخالت کنند.

بعد از انگلیس و آمریکا سازمان اطلاعاتی اسرائیل در ایران نفوذ داشت.

این سازمان های اطلاعاتی در تمامی امور کشور دخالت میکردند و مهمترین تصمیمات باید با اجازه آنها صادر میشد.

 ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید