اولین موقعیت

اولین موقعیت

استرسِ اینکه در خانه بنشینی و منتظر بمانی تا درب خانه را به صدا در بیاورند، شرایط را سخت تر میکند؛

اینکه اگر این یکی را رد کنم، نفر بعدی، شاید وقتی موهایم همرنگ دندان هایم شد هم نیاید؛

از طرف دیگر ممکن است وضعیت مالی و اجتماعی و همینطور حرف در آوردنِ مردم، همه و همه دست به دست هم بدهند تا در انتخاب، دستمان بلرزد و معیار هایی را نادیده بگیریم و به اولین خواستگار جواب مثبت بدهیم که نکند بهتر از این به سراغم نیاید.

اولین موقیعت، ممکن است در سنین پایین به وقوع بپیوندد و جواب مثبت، باعث ترک تحصیل دختر و به خطر افتادن آینده اجتماعی و … دختر شود.

توجه به این نکته حیاطی است که: نادیده گرفتن معیارهای اساسی، در آینده، زندگی را به مرز گسستگی میکشاند، ولی ممکن است همه معیارهایِ کم اولویتِ ما برآورده نشود و این با کمی از خود گذشتگی، ضربه ای به زندگی نمیزند.ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید