اولین شهدای قیام اباعبدالله‌(علیه سلام)

اولین شهدای قیام اباعبدالله‌(علیه سلام)

اولین ها…

اولین شهدای قیام اباعبدالله‌(علیه سلام) :هانی بزرگ شیعیان کوفه بود. او به قیام حضرت مسلم کمک زیادی کرد و هنگامی که عبیدالله به دنبال مسلم بود و کسی جرئت نداشت تا به او پناه دهد، مسلم را در خانه خود جا داد.
هنگامی که عبیدالله از طریق جاسوسانش فهمید هانی به مسلم پناه داده این پیرمرد ۹۲ ساله را دستگیر کرد و به زندان انداخت. چند روز بعد مسلم نیز دستگیر شد.
مسلم و هانی را بر بام دارالعماره بردند.
هر دو نگران امامشان بودند. کاروان امام به دعوت کوفیان می آمدند و کوفیان برای جنگ با امام آماده میشدند، اما از آنها کاری بر نمی آمد.
هر دو را نشاندند و سر از بدنشان جدا کردند. دشمنان به همین بسنده نکردند و بدن بی سرشان را از بالای دارالعماره به پایین انداختند تا این دو بزرگوار اولین شهدای قیام امام حسین نام گیرند.

بیشتر:
بهترین یاران یار
کتاب اصلاح فرهنگ نگرش اشتغال در جوانان
( اولین شهدای قیام اباعبدالله‌(علیه سلام) )ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید