انعطاف پذیر بودن نظام در تغییر مواردی از قانون اساسی

انعطاف پذیر بودن نظام در تغییر مواردی از قانون اساسی

انعطاف پذیر بودن نظام در تغییر مواردی از قانون اساسی

فرض بفرمائید ما یک روزى در قانون اساسی نخست وزیر و رئیس جمهور داشتیم، با یک شکل خاصى؛ بعد تجربه به ما نشان داد که این درست نیست. امام دستور دادند گروهى از خبرگان ملت، از دانشگاهیان، از روحانیون، از مجلس شوراى اسلامى، از برجستگان و نخبگان بنشینند و آنچنان که بر طبق نیاز است، آن را تغییر بدهند. همین کار را هم کردند. یا در زمینه ى قضا همین جور. در آینده هم این ها قابل تغییر است

لینک مطلب:
کلیپ تصویری،  کلیپ صوتی

نظام سازی ،بعد از انقلاب

(نظام سازی) – انقلاب آنجایى است که پایه هاى غلطى برچیده مى شود و پایه هاى درستى به جاى آن گذاشته مى شود. این قدمِ اوّل است. انقلاب که تحقّق پیدا کرد، بلافاصله بعد از آن، تحقّق نظام اسلامى است. نظام اسلامى، یعنى طرح مهندسى و شکل کلّى اسلامى را در جایى پیاده کردن. مثل اینکه وقتى در کشور ما نظام سلطنتىِ استبدادىِ فردىِ موروثىِ اشرافىِ وابسته برداشته شد، به جاى آن، نظام دینىِ تقوایىِ مردمىِ گزینشى جایگزین مى شود

لینک مطلب:
کلیپ تصویری،  کلیپ صوتی

معنای آرمانگرایی

بعضیها اشتباه میکنند که در مقابل آرمانگرایی ، واقعبینى را مطرح میکنند. در نظر اینها واقعبینى نقطه ى مقابل آرمانگرایى است. این خطاى بزرگى است؛ چون آرمانگرایى، خودش واقعیتها را در جامعه میسازد. یک مجموعه ى با آرمان و داراى هدفهاى بلند میتواند واقعیتها را طبق آرمان خود شکل دهد و به وجود آور دنیا اینطور پیش رفته است آرمانها را کنار بگذاریم، به بهانهى واقعبینى؟! این کمال غفلت است

لینک مطلب:
کلیپ تصویری، کلیپ صوتی

منطق اسلام در مورد دین و دنیا

منطق اسلام این است که زندگی جامعه ی اسلامی باید از مواهب الهی سرشار شود و بشر با بهره مندی های مادی در زندگی خود، راه معنویت را گم نکند و درست حرکت کند. اگر آن زندگی به وجود آمد، آن وقت در جامعه ظلم و بی عدالتی و تبعیض ریشه کن میشود؛ تجاوز به حقوق انسانها ریشه کن میشود؛ جنگ ها و برادرکشی ها از بین میرود؛ ناامنیها در زندگی بشر به صفر میرسد. انبیاء برای این کار و مجاهدت کردند؛ بزرگان برگزیده ی خداوند در تاریخ بشر، برای این جان دادند

لینک مطلب:
کلیپ تصویری، کلیپ صوتی

بزرگ ترین خطر

خطرى که در مردم تداوم این حرکت سرافرازانه را تهدید مى کند، در درجهى اوّل عبارت از ناامیدى است. اگر دشمن بتواند مردم ما را، جوانان ما را، قشرهاى ما را، نسبت به آینده ى این حرکتشان ناامید کند، ضربه ى خود را زده است. این خطر عمده است. لذا شما مى بینید با انواع و اقسام روشها، بیانها، زبانها و شیوه ها سعى مى کنند دلها را نسبت به تداوم این حرکت پُرافتخار اسلامى مردّد و مأیوس کنند و امید را از آنها بگیرند. این مهمترین خطر است
لینک مطلب:
کلیپ تصویری، کلیپ صوتی

ظرفیت های استفاده نشده در ایران

ظرفیّت هاى بسیار زیادى در کشور وجود دارد که از این ظرفیّتها یا استفاده نشده است یا درست استفاده نشده است؛ از این ظرفیّتها استفاده کنیم؛ یعنى اقتصاد درونزا؛ اقتصادى که مایه ى خود و مادّه ى خود را از درون کشور و از امکانات کشور و از توانایى هاى مردم خودمان به دست مى آورد. این یک نگاه است که میگویند براى رونق اقتصادى نگاه کنیم به امکانات درونى کشور و استعدادها را و ظرفیّتها را بشناسیم، آنها را به درستى به کار بگیریم، آن وقت اقتصاد رشد خواهد کرد، نمو خواهد کرد
لینک مطلب:
کلیپ تصویری، کلیپ صوتی

قوت غیر مادی ملت ایران

دشمنان ما بیش از آنکه به منابع طبیعى ما چشم طمع داشته باشند، به منابع انسانى- که منابع قدرت ما هستند- چشم طمع دارند. آنها مى دانند اگر این سرمایه هاى اجتماعى از دست یک ملت گرفته شود، اگر یک ملت غیرت ملى و ایمان و وحدت و همبستگى خود را از دست بدهد، اگر نشاط کار و ابتکار را از دست بدهد، اگر حرکت علمىِ رو به پیشرفت خود را از دست بدهد، کاملًا در دسترس دشمنان قرار خواهد گرفت؛ مى توانند راحت به او زور بگویند، مى توانند بر او سلطه پیدا کنند
لینک مطلب:
کلیپ تصویری، عکس نوشته، کلیپ صوتی

شاخصه های انقلابی بودن

برای انقلابی بودن شاخصهایی وجود دارد. من پنج شاخص را در اینجا ذکر میکنم شاخص اوّل، پایبندی به مبانی و ارزشهای اساسی انقالب…. شاخص دوّم، هدف گیری آرمانهای انقالب و همّت بلند برای رسیدن به آنها….. شاخص سوّم، پایبندی به استقلال همه جانبه ی کشور، استقلال سیاسی….. شاخص چهارم، حسّاسیّت در برابر دشمن و کار دشمن و نقشه ی دشمن و عدم تبعیّت از او…… شاخص پنجم، تقوای دینی و سیاسی که این بسیار مهم است
لینک مطلب:
کلیپ تصویری، کلیپ صوتی

مقابله با نفوذ استکبار

امروز به نظر ما مصداق مجاهدت که در مقابل ما مسلمانها، ما پیروان اهل بیت قرار دارد، عبارت است از مبارزه ی با نقشه های استکبار در منطقه ی اسلامی؛ امروز بزرگترین مجاهدت این است. با نقشه های استکبار باید مبارزه کرد. این نقشه ها را باید اوّل شناخت، اوّل باید دست دشمن را بخوانیم، بدانیم چه کار میخواهد بکند؛ بعد بنشینیم برنامه ریزی کنیم و با اهداف دشمن مبارزه کنیم. فقط هم حالت دفاع و انفعال نیست. مبارزه اعم است از دفاع و هجوم
لینک مطلب:
کلیپ تصویری، کلیپ صوتی

غفلت از جریان های انقلابی

دستگاههای دولتی، آنهایی که مربوط به فرهنگند، به جای اینکه آغوش خود را به روی کسانی که نه اسلام را قبول دارند، نه انقلاب را، نه نظام اسلامی را، نه ارزشهای اسلامی را ]باز کنند[، آغوش خود را به روی بچّه مسلمانها، به روی جوانهای مؤمن، به روی بچّه های انقلابی، به روی بچّه های حزب اللّهی باز کنند؛ اینها میتوانند کار کنند و دارند کار میکنند؛ کارهای فرهنگی باارزشی دارد انجام میگیرد. در همه ی زمینه ها جوانان انقالبی ما میتوانند تلاش کنند، کار کنند
لینک مطلب:
کلیپ تصویری،  کلیپ صوتی

 

 


دانلود با لینک مستقیم


ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها