الگوسازی فرهنگی در کربلا بخش اول (متن کوتاه)

الگوسازی فرهنگی در کربلا بخش اول (متن کوتاه)

فرهنگ ایثار

الگوسازی فرهنگی در کربلا (بخش اول) :یکی از بزرگترین پرچم داران فرهنگ ایثار
و مقاومت امام حسین علیه السلام است.
او که حتی در این راه تمامی فرزندانش را از دست داد
و زمانی که دگر چیزی برای اعطاء به پروردگار نداشت
در راه خدا جان خود را نیز فدا کرد.
امام حسین علیه السلام الگویی بی نظیر برای همه ی ملت هاست.
اگر ذره ای از ایثار و فداکاری امام در هر جامعه ی آزاده ای باشد،
دیگر در آن جامعه شاهد فقر وظلم و اختلاف طبقاتی و نفوذ استکبار نمی شویم.
چنانکه در هشت سال جنگ تحمیلی جوانان پاک و مومن این کشور با ایثار
و فداکاری همچون امام شهیدشان از اسلام و این کشور دفاع کردند
و فرهنگ ایثار و ایثار گری را در جامعه نهادینه کردند.

فرهنگ مردانگی

جوانمردی و مردانگی، ویژگی ایی که از حضرت عباس علیه السلام سراغ داریم.
با علم بر دشمن کنار نهر فرات برای او کمین کرده،
اما برای سیراب کردن کودکان و زنان به دله خطر نفوذ می کند،
جوانمردی که کنار آب بخاطر تشنگی مولایش از آن نمی نوشد،
براستی که این حد از مردانگی و جوانمردی جای هیرت دارد.
در مقابل دشمن ناجوانمرد دستان او را قطع می کند،
و او را بدون اینکه بتواند از خودش دفاعی بکند، شهید می کند
شبیه به این ماجرا در دفاع مقدس هم نیز سراغ داریم،
جایی که صدام ملعون با بمباران شیمیایی مردم بی دفاع و کشتن غیر نظامیان،
ناجوانمردی و پستی خودش را نشان داد.

فرهنگ صبوری

واژه صبوری در کربلا معنا گرفت، جایی که یاران امام حسین علیه السلام
یکی پس از دیگری بر زمین می افتادند و امام هر لحظه تنها تر می شد.
نوبت به برادرزاده و فرزند و برادر هم رسید،
اما امام غریب شکوه ای نکرد و صبر و تحمل را حیران خود کرد.
اغلب ما با بوجود آمدن مشکلی در زندگی صبر و تحمل خودمان را به راحتی از دست می دهیم.
تنها امام حسین علیه السلام این ویژگی را نداشت، این خصلت الهی در همه اهل بیت نمایان بود.
اهل بیت پیامبرعلیهم السلام الگوی مناسبی برای صبر و شکیبایی در برابر نا ملایمات زندگی هستند و ما مریدان ایشان باید این فرهنگ الهی را از ایشان یاد بگیریم و در مقابل مشکلات متعدد که بوجود می آید صبر بورزیم و امور خود را به خداوند متعال بسپاریم.

فرهنگ آزادی معنوی

معانی مختلفی از آزادی در ذهن تک تک انسانها وجود دارد،
اما آن آزادی که در کربلا اتفاق افتاد، آزادی معنوی بود،
فرهنگی که باعث آزادی حر از شر نفسش شد.
فرهنگی که در دستگاه امام حسین علیه السلام وجود دارد و هزاران حر را آزاد می کند
و به سوی رهایی از دست نفس می کشد و به خدا می رساند.
بخشش کسی که راه را بر امام و اهل بیتش بست فقط و فقط کار خود حضرت بود،
شاید اگر ما بودیم هرگز حر را نمی بخشیدیم اما امام چون سردمدار فرهنگ آزادی معنوی بود می دانست که خواهان آزادی است، برای همین آغوش گرمش را برایش گشود و اورا پذیرفت. آزادی معنوی، آزادی شخص از نفس و شهوات خودش است. این است فرهنگ آزادی معنوی.

فرهنگ یک رویگی

حیله گری و دو رویی یکی از صفات بارز دشمنان امام علیه السلام در کربلا بود،
از طرفی می گفتند بخاطر خدا وارد جنگ شدند
و از طرفی در دل حب پول و ثروت و جایگاه و مقام را داشتند.
دورویی از صفات بارز منافقان است.
آنهایی که علم به جایگاه امامت داشتند و می دانستند حق مدام است،
اما بخاطر منافع دنیوی آن را زیر پا گذاشتند و حتی تصمیم بر قتل امام کردند.
از صفات مومن یک رویی اوست. این صفت بخاطر سادگی او نیست
بلکه برای این است در هر حال خود را در محضر خدا می بیند
و سعی می کند در خوشی و رفاه مسرور نگردد و در هنگام بلا و مصیبت محزون نشود.
ویژگی که در امام حسین علیه السلام نمایان بود.
در اوج سختی ها به خدا توکل کرد و بخاطر مسائل دنیوی محزون نشد.

بیشتر:
عکس نوشته الگوسازی فرهنگی در کربلا (بخش اول)
دیگر تولیدات دیجیتال مجموعه:
کتاب اصلاح فرهنگ نگرش اشتغال در جوانانارسال دیدگاه

اطلاعیه ها