اقتصاد جوان و جهاد محور

اقتصاد جوان و جهاد محور

اقتصاد جوان و جهاد محور:پوسترهای طراحی شده به صورت عمودی با موضوع «اقتصاد جوان و جهاد محور» در ادامه ارائه می‌شود

تشنگی برای جوانان

استفاده از منابع

عبور از موانع

منبع خلاقیت

دانش و جوان

بیشتر:
سخنان رهبری درباره اقتصاد و پیشرفت
کتاب اصلاح فرهنگ نگرش اشتغال در جوانان
(اقتصاد جوان و جهاد محور)ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها