اعمال تحریم های ناجوان مردانه

اعمال تحریم های ناجوان مردانه

تحریم اقتصادی ایران که از یک سو تجارت با ایران را محدود و از سوی دیگر سرمایه گذاری در صنایع گاز و نفت ایران را در حد ۲۰ میلیون دلار محدود می سازد، لابی صهیونیست کنگره آمریکا کوشیده است به اتهام دستیابی ایران به سلاح های کشتار جمعی مخالفت با روند صلح خاورمیانه ایران رااز جمله مهم ترین  این تحریم ها می توان به شش قطعنامه ناعادلانه و غیر قانونی شورای امنیت سازمان ملل که با تلاش آمریکا به تصویب رسید اشاره کرد تحت فشار قراردهند و ایران را تحریم نمایند.


ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها