اعتماد به جوانان

اعتماد به جوانان

پیشبرد سریعتر کارها در صورت دادن مسئولیت ها به جوانان

پیشران حرکت انقلاب

سیره‌ی پیامبر اسلام(ص) در اعتماد به جوانان

سرنوشت انقلاب

پیشران موتور حرکت

بیشتر:
پیشگیری بهتر از درمان
کتاب اصلاح فرهنگ نگرش اشتغال در جوانان
(اعتماد به جوانان)ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها