اصول زندگی مشترک

اصول زندگی مشترک

اهتمام و توجه به همسر

اصول زندگی مشترک
بعد از اینکه حلقه نامزدی را دستتان کردید دیگر باید اولویت اول شما همسرتان باشد.
خیلی‌ها بعد از ازدواج هنوز می‌خواهند روابطشان با دوستانشان مثل قبل باشد،
با آنها وقت بگذراند، با آنها تفریح کنند،
این نوع رفتار آسیب زاست.
کمی ارتباط با دوستان در زندگی مشترک پسنیدیده است،
تا زن و مرد بهتر بتوانند به وظایف زناشویی شان عمل کنند نه اینکه خودش
باعث صدمه به ارتباط آنها بشود.

دوری از زیاده روی در استفاده از فضای مجازی

یکی از آسیب‌های زندگی زناشویی که ممکن است به طلاق کشیده شود، فضای مجازی ست.
البته منظور از فضای مجازی،
حضور در آن به صورت افراطی و شدید است.
اما علت این رفتار چیست؟
چرا یک نفر به جای وقت گذاشتن در کنار همسر و خانواده اش باید در فضای مجازی سیر کند؟
سر منشا اینگونه روابط
کم توجهی و وقت نگذاشتن برای همسر و عدم گفتگو و تعامل است.
زن و مرد به یکدیگر نیاز عاطفی و روحی دارند،
نیاز دارند مورد توجه قرار بگیرند، نیاز دارند پیش یک نفر فشار روزانه شان را خالی کنند.
اما وقتی این شخص را در خانه پیدا نکنند
برای رفع این نیاز به اشخاصی در فضای مجازی روی می‌آورند
که اتفاقا به آنها دلبستگی زیاد پیدا می‌کنند.
اگر جلوی این ارتباط و وابستگی مجازی کنترل نشود
ممکن است به خیانت به همسر و روابط جنسی خارج از چارچوب خانواده منجر شود.
(اصول زندگی مشترک)

بیشتر:
بهترین همسر
کتاب اصلاح فرهنگ نگرش اشتغال در جوانانارسال دیدگاه

اطلاعیه ها