اشک واقعی

اشک واقعی

یکی از مراجعین گفت” با خود می گفتم شوهر نباید همیشه جدی باشه.آخه یه قدری احساس هم خوبه! اما از اینکه می بینم شوهری نصیبم شد که سر هر مسئله ای اشکش در میاد یه خورده نگرانم .من دوست دارم اونو قدرتمند ببینم . محافظ و پشتیبانم باشه نه اینکه مثل زنا بشینه و گریه کنه!” .بزرگ ترین اشتباه مرد گریستن در انظار عمومی است. این کار فقط و فقط باعث بروز شرمساری همسر میشود . پس مرد ها توجه داشته باشند که  فقط زمانی  اجازه گریه کردن دارند که اتفاق غم انگیزی روی داده باشد و اشک ھایی که از چشمانتان سرازیر میشود واقعی باشند.ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید