استقلال و آزادی

استقلال و آزادی

استقلال ملّی به معنی آزادی ملّت و حکومت از زورگویی قدرت های سلطه‌گر جهان است. و آزادی اجتماعی به ‌معنای حقّ تصمیم‌گیری و عمل کردن و اندیشیدن برای همه‌ی افراد جامعه است.این دو، دستاورد بلکه خون‌آوردِ صدها هزار انسان شجاع و فداکار است؛ همه- مخصوصاً دولت جمهوری اسلامی‌- موظــّف به حراسـت از آن با همه‌ی وجودند.


ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها