احکام روزه

احکام روزه

اگر جنب در ماه رمضان غسل را فراموش کند و بعد از یک یا چند روز یادش بیاید ، باید روزه ی هر چند روزی را که یقین دارد جنب بوده قضا نماید ، مثلا اگر نمی داند سه روز جنب بوده یا چهار روز ، باید سه روز را قضا کند و قضای روز چهارم احتیاط مستحب است .
توضیح المسائل ایت الله مکارم شیرازی مساله ۱۳۷۳ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید