احکام روزه

احکام روزه

اگر چیزی را به زور در گلوی روزه دار بریزند ، یا سر او را در آب فرو برند ، روزه اش باطل نمی شود ، ولی اگر مجبورش کنند که خودش افطار کند ، مثلا به او بگویند اگر غذا نخوری ضرر جانی یا مالی به تو می زنیم و او برای جلوگیری از ضرر، غذا بخورد روزه اش باطل می شود .
توضیح المسائل ایت الله مکارم شیرازی مساله ۱۳۹۶ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید