احکام روزه

احکام روزه

اگر شخص جنب عمدا تا صبح غسل نکند بنابر احتیاط واجب روزه اش باطل است ولی اگر توانایی بر غسل ندارد یا وقت تنگ است تیمم نماید ، اما اگر از روی عمد نباشد روزه اش صحیح است و زنی که حیض یا نفاس پاک شده و تا اذان صبح غسل نکرده در حکم کسی است که باقی بر جنابت مانده است .
توضیح المسائل ایت الله مکارم شیرازی مساله ۱۳۷۱ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید