احکام روزه

احکام روزه

تنقیح ( اماله کردن ) با مایعات روزه را باطل می کند هر چند برای معالجه ی بیماری و از روی ناچاری باشد ، ولی استعمال شیاف ها برای معالجه اشکال ندارد احتیاط واجب آن است که از استعمال شیاف هایی که برای تغذیه است خودداری شود .
توضیح المسائل ایت الله مکارم شیرازی مساله ۱۳۸۸ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید