احکام روزه

احکام روزه

کسی که می داند روزه برای او ضرر دارد باید روزه را ترک کند و اگر روزه بگیرد صحیح نیست ، همچنین اگر یقین ندارد اما احتمال قابل توجهی می دهد که روزه برای او ضرر دارد ، خواه این احتمال از تجربه ی شخصی حاصل شده باشد یا از گفته ی طبیب .
توضیح المسائل ایت الله مکارم شیرازی مساله ۱۴۶۴ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید