احکام روزه

احکام روزه

مرد و زن پیر که روزه گرفتن برای آنها مشکل است می توانند روزه را ترک نمایند ، ولی باید برای هر روز یک مد ( تقریبا ۷۵۰ گرم ) گندم یا جو و مانند اینها به فقیر دهند و بهتر آن است به جای گندم و جو نان را انتخاب کنند و در این صورت احتیاط واجب این است به اندازه ای باشد که گندم خالص آن مقدار یک مد شود .
توضیح المسائل ایت الله مکارم شیرازی مساله ۱۴۵۰ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید