احکام روزه

احکام روزه

مستحب است روزه دار نماز مغرب و عشاء را پیش از افطار بخواند ، ولی اگر حضور قلب ندارد ، یا کسی منتظر اوست ، بهتر است اول افطار کند ، اما بقدری که بتواند نماز را در وقت فضیلت به جا آورد .
توضیح المسائل ایت الله مکارم شیرازی مساله ۱۴۷۳ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید