احترام متقابل

احترام متقابل

امام على علیه السلام: با اخلاق نیک، زندگى، خوش مى‏شود.

انسان های خوش رفتاری زیادی هستند که با آرامی، با مسائل زندگی روبرو میشوند، که با صفت صبر اینگونه رفتار را برای خود اتخاذ میکنند.

و چه محیطی در زندگی، پرفراز و نشیب تر از زندگی مشترک است؟ این محیط برای ساخته شدن انسان و مقابله با امتحان های بزرگ و کوچک، شما را فرا خوانده؛

میتوانید با احترام متقابل به یکدیگر، زندگی را شیرین کنید و یا با دخالت دادن خواسته های شخصی و خود بینی و عجله در تصمیم گیری، زندگی را در آتش خشم و بد خلقی، بسوزانید؛

انتخاب با شماست.[۱]

 [۱] تحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیث، ص ۲۰۷،ح ۲۸۱ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید