آیت ا… مشکینی

آیت ا… مشکینی

هر وقت سست و ناامید می شدم، می آمدم تهران، مستقیم می رفتم جلسات فداییان اسلا‌م تا سخنرانی «نواب» را بشنوم و داغ شوم، سخنان نواب همان جلسه اول، داغ مان می کرد و با انگیزه، قوی و امیدوار برمی گشتیم.ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید