آچار فرانسۀ اشتغال

آچار فرانسۀ اشتغال

آچار فرانسۀ اشتغال:آچار فرانسه های راهگشا برای اشتغال جوانان را در پوسترهای زیر مشاهده کنید.

ارتباط صنعت و دانشگاه

کار با تخصص

بالاترین کیفیت

اقتصاد پایدار

مبارزه با مفاسد

اتحاد و عزم جزم

بیشتر:
سخنان رهبری درباره اقتصاد و پیشرفت
کتاب اصلاح فرهنگ نگرش اشتغال در جوانان
(آچار فرانسۀ اشتغال)ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها