آتش در شکم

آتش در شکم

انصاف هم چیز خوبی است. آدم ها بعضی اوقات چه توقعاتی دارند !! طرف راه به راه مال مردم را می خورد و از دوش خلق الله بالا می رود بعد توقع هم دارد که دعاهایش هم مستجاب شود !! حتی با عقل هم جور در نمی آید. زندگی های ما که حساب و کتاب ندارد؛ اگر حساب کتاب داشت که این وضعیت مان نبود. مگر می شود که دعای فرد به آسمان برسد در حالی که قبل از دعای او برای خودش نفرینی دیگری در حق اش به آسمان رسیده است ؟ دیروز حدیثی را در این رابطه از پیامبر اعظم صلوات الله علیه می خواندم که می فرمود:« إنّ العبد لیرفع بده الی الله و مطعمه حرام فکیف یستجاب له و هذا حاله ؟ ؛ بنده ای هست که دستان اش را به سوی آسمان دراز کرده است در حالی که خورد و خوراک اش محصول مال حرام است، پس چگونه در حالی که حالش این است، دعایش مستجاب شود؟»ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید