پاسخ تصویری به شبهات فاطمیه

پاسخ تصویری به شبهات فاطمیه

پاسخ تصویری به شبهات فاطمیه: شبهه اول، درب چوبی یا پرده؟! شبهه: در سالهای ابتدایی ظهور اسلام در شبهه جزیره عربستان ورودی خانه ها با حصیر و پارچه پوشانده میشد و اصلا درب چوبی مورد استفاده نبوده که بعد ادعا شود که در خانه حضرت زهرا را آتش زدند و آن اتفاقات افتاد پاسخ تصویری […]

چالشهای پیش روی انقلاب اسلامی و ارائه راهکار

چالشهای پیش روی انقلاب اسلامی و ارائه راهکار

تهدیدات و چالشهای پیش روی انقلاب اسلامی و ارائه راهکار جنگ نرم چالشهای پیش روی انقلاب اسلامی و ارائه راهکار: آیا شما تا به حال گلوله خوردید؟ احتمالا جوابتون منفیهآیا اصلا به جنگ رفتید؟ احتمالا باز هم جوابتون منفیهاما این جواب های منفی صحیح نیستند، چرا که ما سالهاست در یک جنگ، قرار گرفتیم، جنگی […]

پاسخ تصویری به شبهات فاطمیه

پاسخ تصویری به شبهات فاطمیه

پاسخ تصویری به شبهات فاطمیه: شبهه اول، درب چوبی یا پرده؟! شبهه: در سالهای ابتدایی ظهور اسلام در شبهه جزیره عربستان ورودی خانه ها با حصیر و پارچه پوشانده میشد و اصلا درب چوبی مورد استفاده نبوده که بعد ادعا شود که در خانه حضرت زهرا را آتش زدند و آن اتفاقات افتاد پاسخ تصویری […]

خصوصیات یک منتظر واقعی

خصوصیات یک منتظر واقعی

خصوصیات یک منتظر واقعی و یک انتظار ایده آل: خستگی نا پذیر انتظار یک طناب است. طنابی که دو جور میشود از آن استفاده کرد.میتوان آن را به دور خودمان ببنیدم و گره بزنیم تا نتوانیم حرکتی بکنیمیا میتوانیم با کمک آن خودمان را به سمت قله ظهور بالا بکشیم. خصوصیات یک منتظر واقعی اگر […]

تصاویر اخیر

اطلاعیه ها

مطالب پربازدید

چه زمانی جامعه اسلامی تبدیل به یک مرداب میشه؟!

چه زمانی جامعه اسلامی تبدیل به یک مرداب میشه؟!

وقتی دست از حرکت برداریم اگر جامعه اسلامی دست از تلاش و حرکت بردارد و به همین شرایط راضی بشود،کم کم تبدیل به مرداب هایی میشوند که بوی تعفنشون همه رو آزار میدهو هیچ زندگی ای در آن جریان نداره. چه زمانی جامعه اسلامی تبدیل به یک مرداب میشه؟! ظهور امام زمان به صورت اتفاقی […]